Yayınlarım

YAYINLARIM

YURTDIŞI ve YURTİÇİ MAKALELERİM

1-Ural A, Tezer MS, Yücel A, Atilla H, Ileri F. Interleukin-4, interleukin-8 and E-selectin levels in intranasal polyposis patients with and without allergy: a comparative study.
J Int Med Res. 2006 Sep-Oct;34(5):520-4.

2-Tezer MS, Kockar MC, Koçkar O, Celik A. Laryngopharyngeal reflux finding scores correlate with gastroesophageal reflux disease and Helicobacter pylori expression.
Acta Otolaryngol. 2006 Sep;126(9):958-61.

3- Özturk MA,Tezer MS, Ozbalkan Z, Ünal A, Güven GD, Karaaslan Y, Fibromyalgia Syndrome in patients with Chronic Sinusitis-
Turk J Med SCi.2009;39(3)377-380)

4-Tezer MS, Tahamiler R, Canakçioğlu S. Computed tomography findings in chronic rhinosinusitis patients with and without allergy.
Asian Pac J Allergy Immunol. 2006 Jun-Sep;24(2-3):123-7.

5-Aydemir G, Tezer MS, Borman P, Bodur H, Unal A. Treatment of tinnitus with
transcutaneous electrical nerve stimulation improves patients’ quality of life. J
Laryngol Otol. 2006 Jun;120(6):442-5. Epub 2006 Mar 24.

6-Tezer MS, Karanfil A, Aktaş D. Association between adenoidal-nasopharyngeal ratio and right ventricular diastolic functions in children with adenoid hypertrophy causing upper airway obstruction.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Sep;69(9):1169-73.

7-Ozlugedik S, Genc S, Unal A, Elhan AH, Tezer M, Titiz A. Can postoperative pains following tonsillectomy be relieved by honey? A prospective, randomized, placebo controlled preliminary study.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Nov;70(11):1929-34. Epub 2006 Aug 17

8-Tezer MS, Övet G, Alataş, N. Görgülü M , Koç E, Öztürk MA Clinical manifestations of 16 oropharyngeal tularemia patients: Experience of a referral hospital in the city of Konya in Turkey Turkish journal of Medical Science (2013) 43: 227-231

9-Tezer MS Baran Y… Ani işitme kaybı hastalarının tedavisinde steroidlerin sistemik, intratimpanik ve kombine yollarla uygulanmasının karşılaştırılması Turkiye Klinikleri.
J Med Sci 2013;33(2):353-9 (Vaka takdimi, teknik not, kitap eleştirisi)

10-Yilmaz YF, Titiz A, Ozcan M, Tezer MS, Ozlugedik S, Unal A. Bilateral antrochoanal polyps in an adult: a case report.
B-ENT. 2007;3(2):97-9.

11-Ozlugedik S, Titiz A, Yilmaz YF, Tezer MS, Tezer A, Unal A. Radiofrequency excision of a large postcricoid mucous cyst.
B-ENT. 2007;3(2):79-81.

12-Ozlugedik S, Ozcan M, Unal T, Unal A, Tezer MS, Seckin S. Cervical sympathetic chain schwannoma: two different clinical presentations.
Tumori. 2007 May-Jun;93(3):305-7.

13-Unal A, Ozlugedik S, Tezer MS, Kulacoglu S, Ozcan M. An atypical esthesioneuroblastoma of the inferior nasal cavity and maxillary sinus: report of a case.
Tumori. 2006 Sep-Oct;92(5):440-3. Review.

14-Tezer MS, Ozcan M, Han O, Unal A, Ozlugedik S. Schwannoma originating from the infraorbital nerve: a case report.
Auris Nasus Larynx. 2006 Sep;33(3):343-5. Epub 2006 Jan 18. Review.

15-Ozlugedik S, Ozcan M, Unal A, Yalcin F, Tezer MS. Surgical importance of
highly located innominate artery in neck surgery.
Am J Otolaryngol. 2005 Sep-Oct;26(5):330-2.

16-Han S.,Han U.,Ozlugedik S.,sakıncıU., Tezer M. Tracheal lipoma an extremely rare airway obstruction in adults.
Chirurgia 2007;20:89

17-Ozlugedik S, Tuncel U, Han U, Tezer MS, Unal A. Laryngeal chondroma: a rare neck tumor in pediatric age.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004 Dec;68(12):1551-5.

18-Tezer MS, Tuncel Uş Uzlugedik S, Uzun M, Kulaçoğlu S , Unal A Coexistence of laryngeal squamous cell carcinoma and Hodgkin’s Lymphoma,with nasopharyngeal involvement.
J. Laryngol Otol 2006 120(2)

19-Obstruktif sleep apne syndrome induced by larengeal lesion Bekçi TT, Tezer MS, Ear Nose Throat journal 2012 Nov;91(11):E1-3.

20-Uzun MA, Tezer MS, Uzun L, Unal A, Evren Ö. Meniere Hastalığı ile primer Açık açılı glokomun ilişkisi.
Türk Otolarengoloji Arşivi 2006;44:88-94

21-Tezer MS, Tuncel Ü, Sarı K, Özlügedik S, Ünal A, Titiz A. Larenks Kanser Tedavisinde Total Larenjektomi Beraberinde Tiroidektomi.
Türk Otolarengoloji Arşivi 2006;44:25-28

22-Tezer MS, Olcay I, Özcan M, Yetener V, Ceyhan S, Ünal A. İnhaler Steroid kullanan bronşial astmalılarda disfoninin değerlendirilmesi.
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2005,25:658-662.

23-Öktem F, Korkut N, Öz F, Özdoğan A, Toprak M, Ada M, Tezer MS. Sukralfatın posttonsillektomi Morbitide Üzerine Etkinliği.
Türk Otolarengoloji Arşivi 1998:36:37-40

24-Tezer MS, Atilla H, Temuçin Ç, Özer Y, Turker NS, Uslu S The Effect Of Taurıne On The New Zeland Albıno Type Rabbıts Facıal Nerve Regeneratıon,
Türk Otolarengoloji Arşivi 2006;44:146-150

25-Tezer MS, Dede D, Yılmaz Y, Sarı K, Sayın B, Yıldırım N, Ünal A, Nazal Fraktürlerin Tespitinde Direkt Grafiler Ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri,
Türk Otolarengoloji Arşivi 2006;44:137-140.

26-Yeşilyurt S, Tezer MS, Şahin C, Özcan M, Tuncel Ü, Türk Popülasyonunda Burun Ölçümlerinin Analizi,
Türk Otolarengoloji Arşivi 2006;44:218-222.

27-Akkuş M, Titiz A, Özlügedik S, Yılmaz YF, Özcan M, Tezer MS, Ünal A, Kolesteatomlu ve Kolesteatomsuz Kronik Otitis Mediada Kemik Yapı Hasarları
KBB ve BBC Dergisi 16 (2):54-59, 2008

28-Övet G, Tezer MS, Koç E, Ata N, Görgülü H Mandibula Fraktürlerinde Osteosentez
Yöntemlerimiz, Mersin Tıp dergisi kabul edildi. (2012)

29-Tezer MS, Övet G Pediatrik Obstruktif Uyku apne Sendromu Klinik Tıp Aile Hekimliği
Dergisi 5;3:58-64 2013

30-Tezer MS, Şahin C, Özcan M, Unal A, Frontal Sinus Mukoselleri : Üç Olgu Sunumu,
Demet Sağlık Dergisi 2006;4:45-48

31-Titiz A,Şahin C, Özcan M, Tezer M, Ünal A, Farklı yayılım paterni gösteren bilateral otojenik Beyin Apsesi.
J Med sci 2007;27:121-123

32-Ural A,Atilla HM,Tezer M, Uslu S Bilateral Nazoalveolar Kist . Olgu sunumu ve Terapotik Yaklaşım.
KBB Forum 2007;6;66-68

33-Yılmaz YF, Titiz A, Şahin C, Tezer MS, Ünal A Posterior servikal dev lipom: olgu sunumu.
KBB ve BBC Dergisi, 14 (1–2–3): 87–89, 2006

34-Tezer MS, Şahin C, Tuncel Ü, Titiz A, Ünal A. Bilateral Ani İşitme Kaybı.
Türk Otolarengoloji Arşivi 2006;44:227-229

35-Tezer MS, Sarı K, Ünal A. Dev Rinolit: Olgu Sunumu.
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 26:349-350

36-Tezer MS, Özlügedik S, Ünal A, Günhan Ö, Aydemir G. Dev Nazolaial Kist: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004,12:7-10

37-Tezer MS, Özcan M, Tuncel Ü, Ünal A, Kulaçoğlu S.Larenksin Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinomu: Üç Olgu Sunumu.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004;1281-84

38-Yılmaz YF, Tezer MS, Titiz A, Özlügedik S, Yalçın F, Ünal A . Snoring and Obstructive Sleep Apnea due to nasopharyngeal tuberculosis.
Gazi Medical Journal 2005:16:47-9.

39-Tezer MS, Aktaş D, Rinoskleroma : Olgu Sunumu,
KBB Klinikleri 2003;5:38-40

Ayrıca birçok dergide hakem olarak görev yaptım.